SPAARGAREN  &  SOMMER               V E R M O G E N S A D V I E S

Copyright / disclaimer

Alle rechten voorbehouden. Hoewel deze website en de inhoud daarvan met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kan Spaargaren & Sommer Vermogensadvies(hierna 'S&S) niet garanderen dat de verstrekte informatie en gegevens vrij zijn van onvolkomenheden of fouten. S&S kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade ten gevolge hiervan. Informatie van deze website mag alleen na voorafgaande schriftelijk toestemming van Spaargaren & Sommer Vermogensadvies worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven worden. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.