SPAARGAREN  &  SOMMER                                                                                                      V E R M O G E N S A D V I E S 

Hoe werkt het?

U heeft een vrij belegbaar vermogen van minimaal € 200.000. Uw beleggingsportefeuille kunt u aanhouden bij een bank in Nederland van uw keuze. U krijgt een eigen en onafhankelijke beleggingsspecialist die kritisch met u meekijkt.

Periodiek (min. 1 x per jaar, meestal 2 à 4 x per jaar) nemen we met u uw beleggingsportefeuille door. We herijken uw doelen, financiële positie, risicoprofiel, afspraken en wensen. We bespreken uw beleggingsportefeuille, de risico’s, rendementen, de economische ontwikkelingen en adviezen.

Wij geven u, gevraagd en ongevraagd, beleggingsadviezen. U bepaalt zelf of u de adviezen (gedeeltelijk) opvolgt. U voert de eventuele transacties zelf uit of wij laten dat voor u doen. Afspraken kunnen we bij u thuis doen, u bent ook van harte welkom op ons kantoor.

Er komt uiteraard meer bij kijken. Graag bespreken we dit verder met u in een persoonlijk gesprek.

 

Beleggingsbeleid

We werken met wereldwijd gespreide beleggingsportefeuilles waarbij we een mooi rendement nastreven. Om het gewenste rendement te kunnen behalen is het van belang de risico’s zo goed mogelijk te beheersen en de (transactie-)kosten zo laag mogelijk te houden.

Hierbij maken we gebruik van aandelen-, obligatiefondsen en indextrackers* die een goede spreiding aanhouden, wat het risico verlaagt. We richten portefeuilles in gericht op vermogensgroei, -inkomen of een duurzame portefeuille. Of een combinatie daarvan, al naar gelang uw wensen en passendheid. 

Er zijn meer dan 15.000 aandelen-/obligatiefondsen en indextrackers(etf’s). Uw bank biedt u daar een selectie van. De fondsen bekijken we graag kritisch samen met u. In hoeverre deze een toegevoegde waarde voor u kunnen hebben en voor u passend zijn.

(*Indextracker:  fonds bestaande uit aandelen of obligaties die een bepaalde index nabootst.)

 

Tarieven beleggingsadvies

In onderstaand overzicht ziet u de kosten die wij in rekening brengen voor onze dienstverlening:   


Vermogen* 

tot € 500.000

0,6%** per jaar

Over het meerdere van

€ 500.000 tot € 1.000.000

0,45%** per jaar

Over het meerdere van

€ 1.000.000

0,3%** per jaar


*  Beleggingsadvies is mogelijk vanaf €200.000 **Tarieven zijn inclusief 21% BTW, excl. transactiekosten en kosten basisdienstverlening. Transactiekosten(+/- 0,1%***) en kosten basisdienstverlening*** betaalt u aan uw eigen bank waar u uw effectenportefeuille aanhoudt. (***Afhankelijk van bij welke bank u bankiert en grootte van de order) 

S&S ontvangt geen andere vergoeding dan bovenstaande. S&S heeft geen belangen in derden en is volledig onafhankelijk van banken en andere partijen.

 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info