SPAARGAREN  &  SOMMER               V E R M O G E N S A D V I E S

Hoe werkt het?

U heeft een vrij belegbaar vermogen van minimaal € 200.000. Uw beleggingsportefeuille kunt u aanhouden bij een bank in Nederland van uw keuze. U krijgt een eigen en onafhankelijke beleggingsspecialist die kritisch met u meekijkt.

Periodiek(min. 1 x per jaar, meestal 2 à 4 x per jaar) nemen we met u uw beleggingsportefeuille door. We herijken uw doelen, financiële positie, risicoprofiel, afspraken en wensen. We bespreken uw beleggingsportefeuille, de risico’s, rendementen, de economische ontwikkelingen en adviezen.

Wij geven u, gevraagd en ongevraagd, beleggingsadviezen. U bepaalt zelf of u de adviezen (gedeeltelijk) opvolgt. U voert de eventuele transacties zelf uit of wij laten dat voor u doen. Afspraken kunnen we bij u thuis doen, u bent ook van harte welkom op ons kantoor.

Er komt uiteraard meer bij kijken. Graag bespreken we dit verder met u in een persoonlijk gesprek.

 

Onze ervaringen

Met veel mensen hebben wij de afgelopen jaren mogen spreken over hun financiën, hun doelen en hun wensen. En ja, geen mens is hetzelfde. Toch zien we veel overeenkomsten. Het vermogen is veelal bijeengespaard door hard werken en gedisciplineerd maandelijks iets opzij leggen. Of vermogen wat vrijkomt bij de verkoop van het bedrijf. Of door een erfenis. Zelden zien we loterijwinnaars.

Doordat er veelal hard is gewerkt en gespaard, willen veel mensen behoedzaam met hun vermogen omgaan. Een beter rendement dan een spaarrekening maar geen onverantwoorde risico’s. Een gemiddeld rendement van 4 à 6% vindt men al mooi. Een kleinere groep mensen neemt de bewuste keuze van een hoger gemiddeld rendement en een daarbij hoger gemiddeld risico.

De doelen die we horen zijn veelzijdig. Het vermogen wordt veelal opgebouwd voor aflossing van de hypotheek, aanvulling inkomen, eerder met pensioen, ondersteuning van kinderen en kleinkinderen, mooie reizen, een 2e huis, een mogelijke toekomstige zorgvraag, enz.

Ondanks al deze belangrijke en mooie doelen maken veel mensen hun vermogen tijdens hun leven niet meer op. Immers, als je jaren spaarzaam hebt geleefd verander je dat niet zomaar meer. En het gegeven dat er voldoende vermogen achter de hand is geeft veel mensen vrijheid en rust.

  

Beleggingsbeleid

Om het gewenste rendement te kunnen behalen is het van belang de risico’s zo goed mogelijk te beheersen en de kosten zo laag mogelijk te houden.

We werken met breed gespreide aandelen-, obligatiefondsen en indextrackers*. Met fondsen streven we een goede spreiding na, wat het risico verlaagt. Met indextrackers streven we een goede spreiding na met lage kosten. Daarnaast willen we hiermee de transactiekosten voor u zo laag mogelijk houden. 

Onze voorkeur gaat veelal uit naar indextrackers vanwege de goede spreiding en de lage kosten voor u. Ook vanwege het beeld dat +/-75%** van de aandelen- en obligatiefondsen op de langere termijn niet beter en veelal minder rendeert dan indextrackers, +/-25% presteert wel beter en heeft wel een toegevoegde waarde.

S&S werkt met een wereldwijd gespreide modelportefeuille waarbij we dit nastreven. We richten portefeuilles in gericht op vermogensgroei, -inkomen of een duurzame portefeuille. Al naar gelang uw wens en passend voor u.

U kunt hiervoor kiezen, uit onderdelen of een combinatie hiervan ter aanvulling op uw bestaande beleggingsportefeuille. Ook kunt u kiezen uit aandelen- / obligatiefondsen en indextrackers die niet behoren tot de modelportefeuille maar wel door uw bank worden aangeboden.

Er zijn meer dan 15.000 aandelen-/obligatiefondsen en indextrackers(etf’s). Uw bank biedt u daar een selectie van. Bij fondsen zijn er veel zaken waar naar gekeken dient te worden. Waaronder het risico, rendement, onderliggende posities, concentratierisico, volatiliteit, transactiekosten, kosten fonds, liquiditeit, fondsgrootte, valutarisico, wel/niet gehedged, uitkerend/niet-uitkerend, beleggingsbeleid, beleggingsvrijheid, prestaties  fondsenteam, wel/niet uitlenen aandelen, echte aandelen of synthetische constructie middels derivaten, in welk land genoteerd, recht op (gedeelde) teruggave ingehouden dividendbelasting, wel/niet paraplufonds, open end of closed end, k/w, regioverdeling, sectorweging, sharp-ratio.

De fondsen bekijken we graag kritisch samen met u. In hoeverre deze een toegevoegde waarde voor u kunnen hebben en voor u passend zijn.

De modelportefeuille wordt periodiek geanalyseerd en vastgesteld door het beleggingscomité van S&S.

 (*Indextracker:  fonds bestaande uit aandelen of obligaties die een bepaalde index nabootst.) (** Literatuurstudie AFM bij Leidraad Actief en passief beleggen in het belang van de klant)

 

Tarieven beleggingsadvies

In onderstaand overzicht ziet u de kosten die wij in rekening brengen voor onze dienstverlening:   

Vermogen* 

tot € 500.000

0,6%** per jaar

Over het meerdere van

€ 500.000 tot € 1.000.000

0,45%** per jaar

Over het meerdere van

€ 1.000.000

0,3%** per jaar

*  Beleggingsadvies is mogelijk vanaf €200.000 **Tarieven zijn inclusief 21% BTW, excl. transactiekosten en kosten basisdienstverlening. Transactiekosten(+/- 0,1%***) en kosten basisdienstverlening*** betaalt u aan uw eigen bank waar u uw effectenportefeuille aanhoudt. (***Afhankelijk van bij welke bank u bankiert en grootte van de order) 

S&S ontvangt geen andere vergoeding dan bovenstaande. S&S heeft geen belangen in derden en is volledig onafhankelijk van banken en andere partijen.