SPAARGAREN  &  SOMMER                                                                                                      V E R M O G E N S A D V I E S 

Duurzaam beleggen

Steeds meer mensen kiezen voor duurzaam beleggen. Volledig of als een onderdeel van hun beleggingsportefeuille.                                 

Veel banken ondersteunen maatschappelijk verantwoord ondernemen(MVO) en hebben hun beleggingsassortiment daarop aangepast. Banken bieden ook duurzame fondsen aan. U belegt hiermee in bedrijven die goede financiële resultaten nastreven met respect voor mens, milieu en goed bestuur. Bijvoorbeeld bedrijven die zich inspannen om de duurzaamheid in de samenleving te bevorderen, de beste duurzame bedrijven in een bepaalde sector of in een bepaald thema, zoals bedrijven in duurzame energie.

Daarnaast gebruikt men vaak uitsluitingscriteria. Er wordt bijvoorbeeld niet geïnvesteerd in bedrijven gerelateerd aan kinderarbeid, controversiële wapens of kernenergie. Of landen die mensenrechten schenden.

Door duurzaam te beleggen helpt u de samenleving duurzamer en rechtvaardiger te maken. Het rendement is veelal vergelijkbaar met niet-duurzame fondsen, een aantal renderen zelfs beter.

Wilt u meer weten? We laten u graag zien hoe u duurzaam kunt beleggen. 


Duurzaamheid en Europese regelgeving


Per 10 maart 2021 is de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector, de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) in werking getreden. Op grond van deze verordening dienen ondernemingen zoals Spaargaren & Sommer Vermogensadvies, duidelijk aan te geven in hoeverre zij in het beleggingsbeleid expliciet rekening houden met duurzaamheid. Onder duurzaamheid vallen onderwerpen als klimaatverandering, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, bestrijding van corruptie etc.


Er zijn drie verschillende productcategorieën binnen de SFDR, waar een belegging in kan vallen. 

- Grijze producten (artikel 6), producten die kwalificeren als niet duurzaam 

- Lichtgroene producten (artikel 8), producten die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben 

- Donkergroene producten (artikel 9), producten die een duurzame belegging zijn.


Wij dragen graag bij aan een betere wereld, bijvoorbeeld via duurzaam beleggen. In ons beleggingsbeleid en beleggingsadviezen bieden wij echter geen expliciet (gedeeltelijke) duurzame portefeuilles aan. Het bijhouden van bepaalde minimale percentages in verschillende duurzaamheidscategorieën is lang niet altijd mogelijk vanwege onvoldoende meetbare gegevens en levert daarnaast helaas een veel te hoge administratieve lastendruk op. Een gemiste kans van de wetgever, wij betreuren dit ten zeerste. Wel kunnen we u adviseren bij het vinden van lichtgroene (artikel 8) en donkergroene (artikel 9) beleggingsfondsen bij de depotbank van uw keuze zodat u toch een duurzaam accent aan uw portefeuille kunt geven.

 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info